Про нас

Громадська організація «Золочівська Агенція регіонального розвитку» створена у 2004 році з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян та суспільства, сприяння соціально-економічному регіональному розвитку та підвищенню  інвестиційної привабливості регіону, підтримка підприємництва, особливо малого і середнього бізнесу,  встановлення партнерських відносин між органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадами та неурядовими організаціями  як всередині України, так і за її межами,  підготовка і реалізація  всеукраїнських  і міжнародних  проектів, робота з молоддю,  волонтерська діяльність,  реалізація державної політики у сфері надання соціальних  та освітніх послуг населенню.

Основними напрямками діяльності Організації є:

 

  • Втілення у життя державної молодіжної політики, соціальна робота з молоддю , сприяння створенню належних  умов для їх навчання, працевлаштування (зайнятості), допомого молоді у адаптації  їх до державного законодавства та європейських стандартів. Організація і проведення внутрідержавних і міжнародних молодіжних обмінів спортивних і культурно – масових та  різноманітних заходів
  • Активне сприяння внутрішньому міжрегіональному співробітництву та міжнародній співпраці територій шляхом реалізації та участі у транскордонних проектах, а також налагодження співробітництва між органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних регіонів України;
  • Участь у вирішенні відповідних спільних проблем розвитку громад. Розроблення, реалізація та консультативно-методичний супровід різних державних загальноукраїнських, місцевих та міжнародних проектів спрямованих на розвиток громад;
  • Сприяння  інтеграції України в Європейський Союз, формування і реалізація стратегій регіонального розвитку, зокрема ефективного розвитку територіальних громад, налагодженні іх співробітництва (партнерства) з громадами європейських країн. Розроблення та реалізація спільних міжнародних проектів розвитку прикордонних територій у напрямку  розбудови інфраструктури, охорони навколишнього середовища та охорони і ревітації культурної спадщини, активізації туризму, просторового планування, обмін молоддю та представниками органів місцевого самоврядування тощо. .
  • Допомога органам державної влади, органам місцевого самоврядування, територіальним громадам, недержавним організаціям та установам, громадським організаціям, підприємствам у розробці та здійсненні місцевих цільових програм розвитку;
  • Сприяння розбудові Карпатського та Західно-Бугського Єврорегіонів, підтримка партнерської співпраці з різними Європейськими громадськими інституціями, здійснення систематичного аналізу інформації щодо розвитку Єврорегіону “Західний Буг”, створення інформаційних банків даних, поширення та популяризація інформації щодо економічного, міжрегіонального та транскордонного розвитку цього Єврорегіону;
  • Проводення наукових, економічних, соціальних та інших аналітичних досліджень та  координація  проведення науково-дослідних робіт з економічних проблем;.
  • Організація семінарів, навчання а також курсів навчального характеру,  освітня діяльность;

Основний принцип роботи Агенції   побудований  на засадах партнерства між органами місцевої влади, територіальними громадами, публічними, громадськими та приватними структурами.

Коментарі
Поділитись у соціальних мережах:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter