Міжнародний польсько-німецько-українсько-чеський науково-пошуковий проект «с.Козаки, Золочівський район, Львівська область « Kozaki –Pyrzany»

Міжнародний польсько-німецько-українсько-чеський науково-пошуковий проект «с.Козаки, Золочівський район,  Львівська область « KozakiPyrzany»  за підтримки фонду SchLob Trebnitz  e.V.  в рамках освітньої програми «Europ for Citizens Program (Brussels).

„Kozaki – Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjach przymusowych”

„Kozaki – Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjach przymusowych”
W ramach projektu, w którym uczestniczą niemieccy, polscy, czescy i ukraińscy studenci i historycy zostaną zbadane i udokumentowane różne formy pamięci na temat migracji przymusowych, jakie dotknęły Europę Środkową w latach 1939 – 1959. Inicjatorem tego dofinansowanego przez Unię Europejska projektu jest Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, a nad realizacją jego celów naukowych czuwają pracownicy Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odra i Uniwersytetu Karola w Pradze.
Projekt koncentruje się na dwóch konkretnych miejscach pamięci, które są ze sobą powiązane przez indywidualne losy mieszkańców. W 1945 roku niemieccy mieszkańcy miejscowości Pyrehne (dziś Pyrzany, powiat gorzowski) zostali wysiedleni na zachód od Odry. Ich miejsce zajęli polscy wysiedleńcy ze wsi Kozaki (powiat złoczowski, na wschód od Lwowa). Domy opuszczone przez Polaków na Kozakach zajęli Ukraińcy przymusowo przesiedleni z okolic Przemyśla oraz ze wschodniej Ukrainy. Trzy narodowości połączyły dwie miejscowości i jeden los. Uczestnicy projektu będą prowadzić wywiady z żyjącymi jeszcze świadkami, a także poszukiwać świadectw, zdjęć i dokumentów historycznych w archiwach polskich, ukraińskich i niemieckich. Oprócz tego na seminarium otwierające projekt w maju 2011 zostaną zaproszeni niemieccy mieszkańcy wysiedleni z Pyrzan. Czescy partnerzy zapewnią dokumentację projektu na europejskim portalu internetowym „Pamięć narodów” (www.memoryofnation.eu). W programie przewidziano wycieczki do Pyrzan, Zielonej Góry, a latem tygodniowy wyjazd na Ukrainę.
Praca w ramach projektu ma pokazać młodym Europejczykom mają swoistą polifonię pamięci i wskazać na różnice między pamięcią narodową, regionalną i indywidualną, a także wskazać możliwą odpowiedź na pytanie, jak odwoływać się do wspólnych wartości i wyciągać wnioski z tak rożnych i trudnych doświadczeń.

Partnerzy projektu:
1. Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt (Odra), dr Beata Halicka
2. Uniwersytet Karola, Praga, Lenka Koprivova
3. Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Bogusław i Zdzisław Mykietów
4. Archiwum Diecezjalne Zielona Góra, dr Robert Kufel
5. Agencja Rozwoju Regionalnego Zoloczin / Ukraina, Igor Ivaniura
5. Agencja Perspektive Europa, Christopher Lucht

kontakt: Darius Müller – Tel. +49 33477 519-0
buero@schloss-trebnitz.de www.schloss-trebnitz.de

http://www.youtube.com/user/mykietow

Коментарі
Поділитись у соціальних мережах:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter